top

Aktuální informace - COVID

24. 5. 2020 - Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo hygienicko-protiepidemická opatření pro pořádání letních dětských táborů. Tyto opatření jsou pro náš tábor závazná a chtěli bychom vás požádat o spolupráci při jejich zajištění. Nařízená opatření přinesou nemalé další náklady na provoz tábora a nechceme zvyšovat cenu tábora.

Velice nám pomůže, pokud svému dítěti přibalíte do kufru na tábor litrovou láhev desinfekce v originálním balení. Desinfekci od dětí na začátku tábora vybereme, aby nedošlo k nesprávné manipulaci s obsahem.

Z hygienických důvodů nebudeme moci dětem půjčovat na spaní navíc deky, proto je na vašem uvážení, zda by nebylo dobré dítěti deku také navíc přibalit.

Po dobu tábora omezíme pohyb dětí na areál tábora a volnou přírodu, ale mohou nastat situace, kdy bude nutné použití roušek mimo tábor. Proto prosím dejte dítěti s sebou nejméně 5 jednorázových roušek. Jedna rouška bude potřebná pro přepravu dětí autobusem.

Jedním z opatření je změna textu prohlášení rodičů v listu účastníka. Proto si prosím z našich internetových stránek stáhněte nový tiskopis.

Z důvodu nutného dodržení intervalu mezi jednotlivými turnusy (mimo příjezdu 1. turnusu a odjezdu posledního turnusu) půjdou děti po příjezdu na tábor na krátký výlet do přírody. Proto volte prosím pro dítě vhodné oblečení a obuv na cestu.

Potvrzení od lékaře, že dítě je zdravotně způsobilé se zúčastnit dětské rekreace, má sice platnost dva roky, ale považujeme za vhodnější (máte-li potvrzení od loňska), když požádáte ošetřujícího lékaře dítě o vystavení nového potvrzení.

Příjezd dětí z tábora do Brna se z organizačních důvodů mění na 13.30 – 14.00 hod.

cara

O táboře

taborLetní dětské tábory v malebné přírodě Vysočiny pořádáme již přes 30 let. Každý rok organizujeme tři čtrnáctidenní turnusy. Naše táborová základna se nachází v lesnaté krajině mezi městy Jihlava a Telč. Po celou dobu existence rozvíjíme a vylepšujeme stanovou základnu i zázemí tábora a také programovou náplň. Pravidelně také rozšiřujeme kolektiv našich vedoucích a instruktorů, kteří se rekrutují převážně z odrostlých a zkušených táborníků. Pobyt na táboře nabídne Vašim dětem dva týdny strávené na čerstvém vzduchu v lese, plné zábavy i poučení, spojené s koupáním v lomu, výlety na hrad Roštejn nebo zámek Telč.

cara

Charakter tábora

deckaLetní stanový tábor v Třešti je určen pro děti ve věku 7-15 let. Pořádáme tři čtrnáctidenní turnusy, začínáme vždy první sobotou v červenci. Táborová základna se nachází na louce u rybníka na kraji lesa, asi 3 km od obce Třešť. Děti bydlí po dvou v podsadových stanech s dřevěnou podlážkou. Součástí tábora je pevná dřevěná stavba s jídelnou, kuchyní a sušárnou. Záměrně nemáme zavedenu dodávku elektrické energie, nedisponujeme myčkou nádobí ani jinými výdobytky techniky. Děti tak mají možnost vyzkoušet si nefalšovaný táborový život v přírodě. Režim dne odpovídá předpisům pro rekreaci dětí, tj. obsahuje stanovenou dobu odpočinku (spánek, polední klid, hygiena atd.) a aktivní denní činnost. Provoz tábora je řádně ohlášen na Krajské hygienické stanici Jihlava a vyhovuje závazným předpisům pro rekreaci dětí a mládeže. Vedení tábora má odpovídající kvalifikaci a zkušenosti s provozem, prací s dětmi a organizací. Více jak třicetiletá historie tábora a celá řada opakovaně se účastnících spokojených táborníků vypovídá o kvalitě péče, kterou přípravě programu i zázemí tábora věnujeme.

cara

Co děti čeká

ohynekKaždý rok si vedoucí jednotlivých turnusů připravují bohatý program celotáborové hry, včetně bojovek, nočních dobrodružství, tvůrčích aktivit, poznávání a výletů do okolí. Děti jsou zapojovány i do organizace kuchyně, drží noční hlídky, pomáhají při chystání dřeva na táborák. Vozí si s sebou vlastní jídelní nádobí (ešusy) a musí se o ně také starat, uklízet si ve stanu, starat se o své oblečení a osobní věci, přizpůsobit se táborovému řádu. Důvod těchto aktivit je prostý: maminka je daleko a je potřeba naučit se starat sám/sama o sebe.

cara

Stravování

jidelnaStravování dětí na táboře probíhá 5x denně. Jídla připravujeme ve vlastní táborové kuchyni pod vedením kvalifikovaných kuchařů a za dodržování všech zásad a předpisů. V rámci možností se děti podílejí na provozu kuchyně. Jídla je na táboře vždycky dost. Pitný režim je zajištěn po celý den ze dvou tanků umístěných tak, aby si děti mohly kdykoli natočit šťávu, nebo za chladného počasí čaj. Samozřejmě respektujeme i dietáře a vegetariány.

cara

Zdravotní zajištění a vedoucí

Na táboře máme diplomovaného zdravotníka, který se stará o bolístky dětí, podává jim léky, pokud je pravidelně užívají a eviduje alergiky popřípadě děti s jinými zdravotními problémy. Všechny úrazy i klíšťata na táboře se zapisují. Děti si s sebou vezmou očkovací průkaz, kartičku pojištěnce a potvrzení, kde je záznam ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti (stačí kopie). Vedení tábora je složeno ze zkušených lidí s odbornými znalostmi práce s dětmi a mládeží. Instruktoři se rekrutují z řad odchovanců našeho sdružení a mají za sebou zpravidla mnoho běhů tábora.

cara

Návštěvy rodičů a mobilní telefony

Vzhledem k rozmarům počasí bohužel nemůžeme předem časově rozvrhnout program na minuty, je tedy možné, že v době Vaší návštěvy budou děti mimo tábor. Na tábořišti je slabý signál a vedoucí nenosí telefon vždy u sebe, proto prosíme o trpělivost, pokud potřebujete na tábor nutně zavolat. Mobilní telefony dnes děti považují za samozřejmost, přesto nedoporučujeme, aby si s sebou mobil braly, protože hrozí jeho ztráta nebo poničení v přírodě. Navíc mobilní telefony nemají děti kde nabít. Jakýkoliv problém je lepší řešit přímo s vedoucím. Rodiče jsou daleko a navíc nemohou znát konkrétní situaci. Korespondenci i balíky vozíme a odvážíme z pošty každý pracovní den.

W3C | XHTML 1.0 | CSS