top

Přihláška

Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě na letní stanový tábor Třešť 2020 a vybrali jste si vhodný termín, vyplňte prosím přihlášku níže. Po přijetí přihlášky vám bude e-mailem zaslán variabilní symbol, který budete používat při styku s provozovatelem tábora. Pro provozovatele tábora je přihláška závazná dnem připsání ceny tábora na bankovní účet a to nejpozději do 31.5.2020. Po tomto datu považujeme dítě za nepřihlášené, pokud nebude z vaší strany dohodnuto jinak se zástupci provozovatele.

Termíny a platební údaje

Termíny:
  • 1. turnus: 4.7. - 18.7. 2020
  • 2. turnus: 18.7. - 1.8. 2020
  • 3. turnus: 1.8. - 15.8. 2020

Cena tábora: 4 000,- Kč

Číslo účtu: 2029145309/0800

VS: pošleme vám e-mailem

Tiskopisy

V případě problémů se stažením tiskopisů se obraťte na p. Mackovou (774 919 808).

v případě, že má některý z rodičů možnost získat příspěvek na rekreaci dítěte od svého zaměstnavatele (FKSP, odbory apod.), vyžádejte si zaslání poukazu, případě faktury u p. Forbergerové (608 453 458).

Po přijetí Vám bude e-mailem potvrzeno přijetí přihlášky a zaslán variabilní symbol. Tento variabilní symbol uveďte na List účastníka a použijte při bezhotovostní platbě. Platbu pak zašlete bezhotovostní formou na účet, který je uveden v pokynech a to tak, aby byla připsána nejpozději do 31.5.2020, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Přihláška na letní tábor Třešť 2020

Turnus
I. turnus:obsazeno II. turnus:     III. turnus:obsazeno
Údaje o dítěti
Jméno : Příjmení :
Rodné č. :
Adresa : PSČ :
Spojení na rodiče
Jméno : Příjmení :
Telefon : Email :

Přihlašuji své dítě na letní stanový tábor Třešť 2020 v uvedeném termínu. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora. Přihláška je závazná pro provozovatele tábora dnem připsání ceny tábora na účet provozovatele (tj. do 31.5.2020). V případě, že moje dítě po zaplacení ceny tábora se bez řádného předchozího odůvodnění tábora nezúčastní, souhlasím s poplatkem 20% z ceny tábora, který je oprávněn provozovatel si ponechat jako pobytový storno poplatek. Prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi pro rodiče dětí, které se zúčastní letního stanového tábora Třešť 2020.

W3C | XHTML 1.0 | CSS